Tillbaka

En utvecklingstjänst – socialpedagog 

Enheten antagning och vägledning

Kunskapsförbundet Väst har beviljats statsbidrag för att utveckla insatser för nyanländas lärande, bland annat skolnärvaro och studiero.

Ur ansökan:
Socialpedagogen skulle innebära en ny funktion i vuxenutbildningen, där elevhälsa inte är ett lagstadgat krav, med syfte att utveckla ny kunskap och handlingsberedskap i den befintliga personalgruppen. Vi har identifierat att vuxenutbildningens målgrupp har förändrats, med många fler unga vuxna med skolmisslyckanden bakom sig eller unga nyanlända vuxna som direkt påbörjar sin utbildning i svenska skolsystemet inom ramen för vuxenutbildningen. För att möta de nya behoven har Kunskapsförbundets vuxenutbildning redan anställt en kurator och en specialpedagog. 
 
I uppdraget för socialpedagogen ingår: 

 • En lämplig teoretisk utgångspunkt i arbetssättet för socialpedagogen kan vara KASAM (Antonovsky, 2005). Flertalet elever är i behov av att få en känsla av sammanhang och meningsfullhet för att öka sin motivation att studera och etablera sig i Sverige. Samtalsgrupper med elever för att öka deras känsla av sammanhang blir troligen en arbetsuppgift.
 • Handledning och samarbete med lärarna om former för dialog och elevinflytande i undervisningen, samt om normer, värden och förhållningssätt.
 • En socialpedagog skulle kunna höja förståelsen hos lärarna för elevernas behov av tydlighet och vikten av KASAM. Samtalsgrupper med och utbildning för lärare blir därför en annan viktig arbetsuppgift.
 • Samarbeta med kurator och specialpedagog och vara med och bygga upp det tänkta vuxstöd-teamet.
 • Synlig i verksamheten för att kunna fånga upp elever i svårigheter som kan behöva mer stöd. 
 • Vår kurator hälsar att hon behöver dig i ett särskilt uppdrag, att kartlägga antalet individer med symptom på PTSD.  


Efter uppbyggnadsåret antas socialpedagogrollen kunna permanentas i Kunskapsförbundets vuxenutbildning och finansieras inom den egna budgeten, förutsatt att effekten är den förväntade. 

Är du personen vi söker för detta spännande utvecklingsuppdrag?  
Förutom att du har gedigen teoretisk förankring tror vi att du har lätt för att skapa relationer, tycker om att samverka med andra professioner och alltid ser till elevernas bästa. I uppdraget ingår förutom intern samverkan också samverkan med andra aktörer och myndigheter som är aktuella för målgruppen.

För ett utvecklingsuppdrag som detta behöver du ha god förmåga att dokumentera ditt arbete. I slutet av uppdraget vill vi att du presenterar en rapport tillsammans med kollegorna i vuxstöd-teamet som visar på socialpedagogens roll inom vuxenutbildningen.

Kvalifikationer 

 • Högskoleutbildad socialpedagog – eller utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms motsvarande
 • God förmåga att dokumentera ditt arbete 

Meriterande 

 • Tidigare arbete med vuxna
 • Tidigare arbete med nyanlända
 • Goda språkkunskape

Övrigt

 • Tjänsten är en visstidsanställning på 1 år med möjlighet till förlängning.
 • På grund av semestrar nås rekryterande chef efter den 23 juli.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/80
Kontakt
 • Malin Kumlin, rektor, 0520 - 52 41 26
Publicerat 2018-07-12
Sista ansökningsdag 2018-08-10